Förskolan

Matsedlar för förskolan

Klicka för lista eller välj direkt:

Skolan

Matsedlar för skolan

Klicka för lista eller välj direkt:

Äldreboende

Matsedlar för äldreboenden

Äldreboenden och övrig matservering

Klicka för lista eller välj direkt:

Mötesplats

Matsedlar mötesplatser för seniorer

Klicka för lista eller välj direkt:

Välkommen till Lidköpings kommuns matsedlar

Intern Service Kost lagar och serverar mat till förskolor, skolor och äldreomsorg inom Lidköpings kommun. I vår verksamhet har vi idag 19 tillagningskök, 24 mottagningskök och ett produktionskök, Vänerköket. På Vänerköket lagas mat från grunden som serveras i mottagningsköken två till fyra dagar i veckan. Det är också här som mycket av vår specialkost tillagas i ett separat dietkök för att öka säkerheten.

Vårt mål är att servera säker och vällagad mat enligt Livsmedelsverkets näringsrekommendationer. Vi ställer stora krav på våra leverantörer för att råvarorna ska hålla den kvalitet som vi efterfrågar. Du kan läsa mer om vår syn på råvaror, mat och måltider i kommunens Kost- och måltidspolicy.

Till varje måltid serveras grönsaker, hårt bröd, smör/margarin och ekologisk mjölk.

Specialkost
Vi erbjuder specialkost av medicinska, etiska och religiösa skäl både inom förskola, förskola och inom äldreomsorg. I förskolan och skolan måste en en anmälan om specialkost lämnas in till respektive kök. Observeras att en ny anmälan måste lämnas in vid någon form av förändring i specialkosten samt varje gång  barnet/eleven byter förskola/skola. Blanketten för anmälan om specialkost hittar du i kolumnen till höger.
Kontakta samordningsansvarig för specialkost vid eventuella frågor angående vårt utbud av specialkost.

 

 

Blankett: Anmälan om specialkost 

Kontaktpersoner

Kostchef
Nathalie Thorstensson
Telefon: 0510-77 02 46

Dietist
Ruut Reivaara
Telefon: 0510-77 10 37

Områdesansvarig/chef förskola
Eva Andersson
Telefon: 0510-77 02 36

Områdesansvarig/chef skola
Monica Nordling
Telefon: 0510-77 08 42

Områdesansvarig/chef äldreomsorg
Lisa Happe
Telefon: 0510-77 08 45

Områdesansvarig/chef Vänerköket & De la Gardieköket
Linda Nilsson
Telefon: 0510-77 08 38

Vänerköket
Telefon: 0510-77 15 55

Besöksadress:
Stadshuset
Skaragatan 8
531 88 LIDKÖPING